Home Servicii Tarife Colaborare Informatii Utile Contact

Informatii utile - Informatii apostile
 
Informatii generale privind activitatea de aplicare a apostilei:

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961.
Potrivit art. 2 din Conventie: fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau.
Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.
Incepand cu data de 1 noiembrie 2004, in cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica romaneasca). Pentru firme, societati comerciale, persoana care se prezinta in vederea legalizarii documentelor trebuie sa prezinte delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii incheiat intre firma si titularul actului.

Apostila se aplica pe actul original. Daca pe actul pe care urmeaza sa fie aplicata apostila nu este suficient loc, se va atasa o alonja pe care se aplica si completeaza apostila, iar pentru documentele infoliate apostila se aplica pe un autocolant alb.

Acte necesare pentru obtinerea apostilei
• Cerere tip
• Actul care urmeaza a fi apostilat in original – la Institutia Prefectului se obtine apostila doar pe actul original
• Buletinul/cartea de identitate/ procura notariala/contractul de prestari servicii insotit de delegatie din partea firmei
• Chitanta platita la CEC /trezorerie (in contul 202 101 04)

Actele pe care se poate aplica apostila sunt:
• certificate de nastere, in original, emise dupa 1996;
• certificate de casatorie, in original, emise dupa 1996;
• certificate de deces, in original, emise dupa 1996. (Nota: actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.)
• certificate de cazier judiciar, in original, eliberate cu cel mult 30 zile in urma, de la sectia de politie in care domiciliaza solicitantul sau de la Inspectoratul General al Politie Romane, sos. Stefan cel Mare nr.13-15, sector 2, Bucuresti;
• adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman, in original, eliberate de formatiunile judetene de evidenta informatizata a poersoanei, respectiv Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti, telefon : 413.54.42;
• actele de studii, in original, vizate in prealabil de ministerul emitent ;
• adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti, telefon: 313.75.01;
• certificate de botez/cununie, in original, vizate in prealabil de directia Judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sector 2, telefon: 211.81.16;
• adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vanca nr. 9, sector 1, Bucuresti;
• adeverinte de calificare in diferite meserii, in original, vizate in prealabil de Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Directia Generala Forta de Munca, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sector 1, Bucuresti, telefon : 311.02.02;
• certificate de origine a marfurilor, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau camerele de comert si industrie judetene, dupa caz;
• facturi comerciale, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau camerele de comert si industrie judetene, dupa caz;

Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga:

TRIBUNALUL BUCURESTI aplica apostila pe:

- copii ale actelor originale si traducerile legalizate la notar ( de exemplu, certificate de nastere, de casatorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fise medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinte medicale  etc.)
Copiile si traducerile legalizate la notar trebuie insotite de originale.
Diplomele, in original, vor fi vizate de ministerele care le-au emis, doar in cazul in care acest lucru este cerut la locul unde merge persoana – ambasade, consulate.- hotarâri judecatoresti (in original) emise de instantele din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Bucuresti (respectiv, judetele Giurgiu, Ialomita, Calarasi, Teleorman) si traducerile legalizate la notar.
Hotarârile judecatoresti trebuie sa fie legalizate de instanta care le-a pronuntat si semnate cu numele in clar de catre grefierul care legalizeaza hotarârea sau de catre presedintele instantei si trebuie sa fie stampilata cu stampila de presedinte.
Nu se apostileaza copia dupa sentinta civila facuta la notar, ci numai eliberata de instanta. - declaratii notariale – de celibat, acordul parintilor la plecarea copiilor,etc. se apostileaza originalul si traducerea;
- actele originale emise de Registrul Comertului (certificat constatator, etc.) semnate de director in clar si emise cu antetul Ministerului Justitiei;
- actele originale care emana de la un executor judecatoresc si alte inscrisuri.


Biroul de Supralegalizare de la Tribunalul Bucuresti are program zilnic:
de primiri acte intre orele 9.00 – 11.00
-  de eliberari acte in aceeasi zi intre orele 14.00 – 15.30
Se primesc acte pentru aplicarea apostilei numai de la titularul actelor sau de la orice alt detinator, persoana fizica sau juridica,  care are procura notariala sau delegatie data de catre titularul actului.
Se completeaza o cerere tip,
Daca o persoana fizica sau juridica solicita aplicarea apostilei pentru mai multe state, aceasta va face cerere pentru fiecare stat in parte.
Tribunalul Bucuresti va aplica apostila exclusiv pe documentele care emana de la functionari, notari, autoritati etc. din raza teritoriala a acestei instante (Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman).
Se platesc urmatoarele taxe judiciare la orice Agentiei CEC din sectorul 4 – Bucuresti, in contul nr. 21170210:

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU:
PENTRU CEREREA prin care se solicita apostilarea actelor se plateste o TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DE 8.000 lei.
Apostilarea fiecarui act care emana de la EXECUTORUL JUDECATORESC sau care este legalizat de un NOTAR PUBLIC – 37.000 lei.
APOSTILAREA oricarui alt act (hotarâri judecatoresti, acte emise de Oficiul Registrului Comertului) – 8.000 lei.

TIMBRU JUDICIAR:

APOSTILAREA FIECARUI ACT se timbreaza cu un TIMBRU JUDICIAR DE 1.500 lei  pentru fiecare exemplar.

ACTELE CARE NU SE APOSTILEAZA la Tribunalul  Bucuresti

A.     ACTE EMISE DE AUTORITATILE ROMANE
1.    Copia legalizata a pasaportului si a cartii de identitate.
2.    Actele emise de autoritatile române care urmeaza a fi folosite intr-unul din statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga.
În acest caz, solicitantii vor trebui sa se adreseze Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti (program zilnic de primiri acte: 10.00- 12.00 si de eliberare 15.00 - 16.00).
3. Actele emise de consulatele române din strainatate (ex. procura). Se apostileaza numai traducerea acesteia intr-o limba straina, traducere efectuata la notar.
B.    ACTE  EMISE DE AUTORITATI STRAINE
1.    Actele de orice tip emise de o autoritate straina a unui stat care este sau nu parte la Conventia de la Haga, chiar daca sunt traduse in limba româna de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei si legalizate la un notar din România.
2.    Actele emise de catre autoritati straine, traduse in limba româna si apostilate

FIECARE TARA ISI APOSTILEAZA PROPRIILE ACTE
Inapoiestimare pret


Ai nevoie de o traducere?
Stim ca pretul te intereseaza!
Solicita acum GRATUIT o estimare rapida de pret!


traduceri


» Traduceri juridice
» Traduceri financiare
» Traduceri medicale si farmaceutice
» Traduceri tehnice
» Traduceri consecutive
» Traduceri tehnice

contact

TEL./FAX: 021.222.61.31
Tel. Mobil:0740.003.240.
E-mail: traduceri@atipic-traduceri.ro
           atipic_traduceri@yahoo.com
abonare newsletter
Introduceti adresa de e-mail
Cursul valutar BNR

Vizualizati cursul valutar

Home  |  Servicii  |  Tarife  |  Colaborare  |  Informatii utile  |  Contact
© 2006-2012 Atipic Network & Translations
Toate drepturile rezervate